Lättare brunnslock för arbetsmiljön

Från maj till och med september tömmer vi enskilda slambrunnar. Från och med säsongen 2016 är endast brunnslock med en maxvikt på 15 kilo godkända av arbetsmiljöskäl.

Tidigare har tunga brunnslock varit en del av vardagen för våra medarbetare på Återvinningen, men nu blir jobbet lite lättare, åtminstone vad gäller brunnslock.

 - Tunga lyft och vridmoment är något vi vill försöka undvika i möjligaste mån, säger Joakim Nordkvist, affärsområdeschef på Återvinningen. Det är arbetsmiljöverket som har skärpt arbetsmiljökraven gällande brunnslock, men vi ser det bara som positivt att  sådana här moment underlättas i våra medarbetares dagliga arbete.

Viktigt att röja

Det finns ytterligare saker du som fastighetsägare kan göra för att underlätta tömningen av slambrunnen. Röj bort högt gräs, buskar och träd fram till och runt brunnen samt markera brunnens placering med en pinne eller liknande.

Tänk också på att vi kommer med ett stort och tungt fordon som behöver gott om plats.

Olika typer av brunnslock

Det finns olika brunnslock på marknaden och barnsäkringen av desamma skiljer sig också åt.

- Självklart är det viktigt att se till att brunnslocket är barnsäkert, så att ingen bara kan flytta på det lätta locket, säger Nordkvist. Tillverkarna har i regel sett till att det finns en sådan anordning på locket.

Ett flertal sidor på nätet säljer lätta brunnslock. www.svenskabrunnslock.se

och www.brunnspecialisten.se är två. I Härnösand är bland annat K-Bygg Fresks återförsäljare av lätta brunnslock.

Röjt omkring och markerad med någonting - så vill vi att det ska se ut när vi ska tömma slambrunnen hos dig!