Låt kärlet stå, det töms ändå

Möjligheten för småhusägare i Härnösand att ha flerfackskärl, med plats för totalt tio avfallsslag, har funnits sedan i maj. Var fjärde vecka töms båda flerfackskärlen på en och samma dag – men de töms vid olika tillfällen under dagen.

Eftersom innehållet i flerfackskärlen behöver tömmas i separata fack, används två flerfacksbilar för att sköta tömningen. Bilarna åker inte i direkt anslutning till varandra, utan det kan ta flera timmar mellan dem.

- Vi får en hel del samtal från kunder som blir lite oroliga att vi har missat dem, men det är bara att låta kärlen stå kvar så töms de under dagen, säger Cathrine Edholm på affärsområde Återvinning, som ansvarar för sopbilarnas körturer.

Om det otömda kärlet dras in från sin tömningsplats vid vägen åker den andra sopbilen förbi. Därför ska det istället stå kvar hela dagen.

- Vi vill uppmana kunderna att låta kärlet stå kvar vid vägen, så töms det under dagen. Våra chaufförer jobbar så effektivt de kan utan att tumma på säkerheten, avslutar Edholm.

När hämtas mina sopor?

Här kan du se vilka veckor vi tömmer sopor på just din gata www.hemab.se/sopdagar


Var fjärde vecka töms båda flerfackskärlen på en och samma dag - men de töms vid olika tillfällen under dagen.

Var fjärde vecka töms båda flerfackskärlen på en och samma dag - men de töms vid olika tillfällen under dagen.