Långväga besök på Älands återvinningsanläggning

En delegation från Indonesien besökte under tisdagen återvinningsanläggningen i Äland för att bland annat studera hur vi på HEMAB arbetar med deponi och sluttäckning.

Timrå kommun har inlett ett samarbetsavtal med South Tangerang i Indonesien som syftar till att utbyta erfarenheter inom olika kommunala frågor och återigen stod ett besök hos HEMAB på agendan. Det är nämligen inte första gången delegationen besöker oss – förra gången var för nästan precis ett år sedan och då var det fokus på flerfackskärl, renhållningsbilar och Härnösands kretsloppspark. Den här gången ville delegationen se hur vi arbetar med deponi och hur anläggningen i Äland fungerar.


Vi har en helt annan typ av aktiv deponiverksamhet i Sverige, säger Joakim Nordkvist, affärsområdeschef på Återvinningen som också agerade värd för besöket. Endast 0,7 % av allt avfall hanteras som deponi hos oss medan förhållandet i Indonesien snarare är det motsatta. Förhoppningsvis kan ett besök hos HEMAB inspirera till att i betydligt större utsträckning arbeta med återvinning och återbruk, även i Indonesien.

 

Biogasanläggningen intresserade

Besöker man återvinningsanläggningen i Äland måste givetvis byggandet av Biogasanläggningen också få sig en titt. Biogasanläggningen är med sin småskalighet och val av teknik unik i sitt slag vilket så klart rönte stort intresse hos delegationen från South Tangerang.
Jag hoppas vi har kunnat visa upp en helt annan typ av avfallshantering än vad de är vana vid, säger Joakim Nordkvist. Delegationen består av kommuntjänstemän med beslutsmandat och kanske har vi på HEMAB sått ett frö hos dem att tänka annorlunda. Det skulle i så fall, på sikt, bli en vinst för miljön, inte bara i Indonesien utan även globalt.

 

Joakim Nordkvist visar anläggningen.
Joakim Nordkvist visar anläggningen.
Joakim Nordkvist visar anläggningen.