Lämna sly och trädgrenar vid Kraftvärmeverket

Under kampanjer höst och vår erbjuder vid dig att lämna sly, trädgrenar och avverkningsrester vid Kraftvärmeverket (se karta nedan). Dina trädrester bidrar alltså till fjärrvärme- och elproduktionen lokalt i Härnösand.
Under kampanjtillfällen höst och vår finns möjlighet till avlämnande av följande;
  • sly
  • trädgrenar
  • avverkningsrester

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot trädgårdsavfall såsom löv, mossa, gräs och klenare kvistar med mera. För dessa avfallsslag ber vi att få hänvisa till Älands avfallsanläggning (öppet vardagar 7-16 samt 1:a och 3:e helgfria tisdagen varje månad 16-19).
 
Vi hoppas det här ska fungera bra och bidra till att bli ett nära ställe för Härnösandsbor som vill lämna trädrester till oss, säger informationschef Andreas Einarsson.
En risk som finns är att det lämnas annat avfall än det som kan hanteras vid Kraftvärmeverket, men vi hoppas innerligt att så inte ska bli fallet.

Kampanjtillfälle och mer information


Annonsering kommer att ske i lokal dagspress och på www.hemab.se. Vid andra tider ber vi dig att ringa vår växel 0611-55 75 00. Där blir du hänvisad till rätt person på Kraftvärmeverket för separat överenskommelse.
Karta till avlämningsplats vid Kraftvärmeverket.

Karta till avlämningsplats vid Kraftvärmeverket.