Lämna din julgran vid Kraftvärmeverket

När du städat ut julen är du välkommen med din gran till oss, där den bidrar till produktionen av el och fjärrvärme i Härnösand.

Lämna din julgran, ris och sly på Kraftvärmeverket. Granarna flisas och förbränns i våra pannor, och blir till el och fjärrvärme.

Julgranar
Vi tar emot din julgran på vår bränsleplan norr om Kraftvärmeverket i Murbergsviken. .

  • Öppet vardagar klockan 07.00-19.00 och helgfria lördagar 10.00-14.00.
  • Skyltar på området visar vägen.

Efter ordinarie öppettider är upplaget stängt med en bom, men det går bra att gå in med sin gran även efter att bommen är låst (planen är inte inhägnad).

 

Välkommen!

Ovan kan du se vart avlämningsplatsen för julgranar finns.