Låga prisökningar och stora fjärrvärmeinvesteringar 2014

Prisökningarna på fjärrvärme för mindre flerfamiljshus 2014 är moderata, i genomsnitt 1,7 procent eller 1,4 öre/kWh. Det visar prisstatistik som Svensk Fjärrvärme samlat in från alla sina 144 medlemmar i Sverige. Priserna i Härnösand ligger betydligt under genomsnittet i Sverige.

Varje år samlar Svensk Fjärrvärme in nationell prisstatistik för småhus, större flerfamiljshus och mindre flerfamiljshus. Den samlade statistiken presenterades nu i veckan i samband med att den så kallade Nils Holgersson-rapporten blev publik.


Medelpriser i Sverige för olika kunder

Medelpriset per kommun för ett mindre flerfamiljshus är i år 84 öre per kilowattimme (öre/kWh), en höjning med 1,7 procent. Medelpriset för småhus per kommun är drygt 88 öre/kWh, vilket även det är en höjning med 1,7 procent, och för större flerfamiljshus 81 öre/kWh - en höjning med 1,8 procent jämfört med 2013.


Priser i Härnösand för samma kundkategorier

I Härnösand är motsvarande priser; mindre flerfamiljshus 77,4 öre/kWh, småhus 78 öre/kWh och större flerfamiljshus 75,8 öre/kWh. Samtliga kundkategorier har i Härnösand priser som ligger långt under genomsnittet i Sverige.


- Det känns riktigt bra att vi fortsätter vara konkurrenskraftiga i Härnösand, säger Marcus Tärnvik affärsområdeschef Fjärrvärme på HEMAB. Prisstatistiken är för oss en typ av måttstock och vårt mål är att alltid ligga under snittet och det gör vi nu med råge. 


Investeringar i energibranschen

I förra veckan publicerade SCB statistik över näringslivets väntade investeringar för året. Den visar att energibranschen väntas göra rekordinvesteringar. 45,5 miljarder kronor ska de samlade investeringarna uppgå till. Beloppet förvånar inte med tanke på det ständigt pågående omställningsarbetet i fjärrvärmebranschen, mot mer förnybara energikällor och fler kraftvärmeverk för att kunna producera både fjärrvärme och el.


- Det är glädjande att se den framtidstro som finns i vår bransch, och att man trots små prisökningar har utvecklingskraft nog för att göra de investeringar som krävs för att vi även i fortsättningen ska kunna vara ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ, säger Ulrika Jardfelt, vd på Svensk Fjärrvärme.


Statistiken för mindre flerfamiljshus utgör också grunden för fjärrvärmeavsnittet i den så kallade Nils Holgerssonrapporten. Avgiftsgruppen som ger ut rapporten består av SABO, Riksbyggen, Fastighetsägarna HSB och Hyresgästföreningen.


Här finner du avgiftsrapporten Nils Holgersson Länk till annan webbplats..