Kvällsöppet på Älands avfallsanläggning tisdag 2 februari - Välkommen!

Den första och tredje helgfria tisdagen varje månad har vi extra öppet på Älands avfallsanläggning mellan klockan 18.00 och 20.00.
Där kan du lämna grovsopor, bygg- och trädgårdsavfall, förpackningar och farligt avfall såsom färg, olja, lysrör, vitvaror, elapparater. Insamlat material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåter-vinning eller energiåtervinning (genom förbränning).

För hushåll i Härnösand kostar det inget att lämna sorterat avfall eftersom kostnaden ingår i sophämtningstaxan (undantag byggavfall, asbest). Företag betalar beroende på vad och hur mycket som lämnas.

Tänk på att komma i tid om du har mycket att lämna. Tack på förhand!

Välkommen!