Kvalificerade medarbetare sökes till VA-verken i Mitt och i Norr!

Sök utbildningen som värnar om kretsloppet och ger jobb.

Vatten är oändligt. Vatten är också människans allra viktigaste livsmedel. Därför är det också av stor vikt att det vatten vi dricker och släpper tillbaka ut i naturen har en hög renhetshalt. Därför är det här ett yrke som alltid kommer vara aktuellt.


- Utbildningen till vatten- och miljötekniker är högaktuell. Branschen är inne i en spännande utvecklingsfas och har ett stort behov av att nyanställa, säger Tobias Sjöstrand, chef för affärsområde Vatten vid HEMAB.


Den 2-åriga yrkeshögskoleutbildningen ger fördjupade kunskaper i framför allt dricksvatten-, renings- och processteknik som ger yrkeskompetens att arbeta vid vattenverk och avloppsreningsverk. Kunskaper i projektledning, projektering/utredning, arbetsledning, mikrobiologi, styr- och reglerteknik samt verksamhets- och affärskompetens ingår också i utbildningen.


- Den studerande får möjlighet att arbeta aktivt med kretsloppet och vara en del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, säger Sjöstrand. Det är helt klart en framtidsutbildning, säger han.


Utbildningen Vatten- och Miljöteknik är förlagd till Sundsvall och är CSN-berättigad. Den ger 400 YH-poäng under 80 veckor, varav 20 veckor är Lärande i arbete (LIA) och 6 veckor är examensarbete.


För dig som vill söka dig till den växande biogasbranschen finns distansutbildningen Biogas- och processteknik som ger dig 100 YH-poäng, och är även den CSN-berättigad. Den här utbildningen sker alltså på distans och studiefarten är 50 %. Du som gått den här utbildningen har kompetens för att producera rågas från olika råämnen, förädla rågas till biogas och distribuera biogas.


I ledningsgruppen för utbildningarna finns tolv av Norrlands kommunala vatten- och avloppsreningsverk, däribland vi i Härnösands kommun.


Läs mer och sök utbildningen på www.bigpeak.selänk till annan webbplats