Kundföreträdare bildar forum i Härnösand

Tisdagen 25 oktober bjöds företrädare till några av HEMABs största kunder in till Kraftvärmeverket för dialog om bildande av ett kundforum i Härnösand.
De inbjudna företagen och representanterna beslutade enhälligt att man vill att kundforum inrättas i Härnösand. Håkan Lindén från Villaägarnas riksförbund tog på sig att tillsammans med HEMAB arbeta fram lämplig agenda.

- Mina erfarenheter av kundforum från andra orter är positiv, säger Håkan Lindén, regionchef för Villaägarnas riksförbund region XYZ, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Det känns glädjande att HEMAB aktivt bidragit till att ett kundforum nu bildas i Härnösand. Nu blir dialogen större och med det ökar chansen att påverka de för oss viktigaste frågorna på ett bättre sätt.

Vid kundforum är det kundföreträdarna som styr agendan, vars innehåll exempelvis kan handla om miljöpåverkan, prisbildning, investeringar, tillgänglighet och rutiner av olika slag.

Kundforum för särskilt inbjudna kunder kommer att hållas två gånger per år, vår och höst, med start våren 2012. För att möjliggöra beaktande av synpunkter och aspekter från kundforum ska höstmötet hållas innan beslut om prisjusteringar, vilket sker i oktober varje år.

- Det var roligt med responsen vi fick vid presentationen av vad kundforum kan innebära, säger Marcus Tärnvik affärsområdeschef Fjärrvärme. Håkan Lindén har med sitt engagemang bidragit starkt till att detta nu blir verklighet. Jag tror kundforumet kommer ge bättre dialog och förståelse, vilket vi delvis redan fick uppleva vid den här inledande träffen.

Vid det första kundforumet kommer företrädare från följande kunder att delta, eventuellt fler:
Landstinget Västernorrland
HSB Mitt
Villaägarnas Riksförbund
Hemsö fastigheter AB
AB Härnösandshus
Fastighetsägarna
Norrvidden

Frågor om kundforum fjärrvärme besvaras av:


Håkan Lindén, chef Villaägarnas riksförbund XYZ, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland 070-569 46 46
Marcus Tärnvik affärsområdeschef fjärrvärme Härnösand energi & miljö AB, 0611-55 75 40.