Kostnadsfri kurs i återbruk för barn

Höstterminen 2019 lanserar Technichus och HEMAB ett nytt utbildningsupplägg som ska locka unga att praktiskt lära sig om återvinning, återbruk och resurshushållning. Barn från årskurs ett får ansöka till Technichus och de 12 platserna.

Handledning kommer att ges av Technichus personal. Kursinnehållet är framarbetat och avtalat i nära samarbete mellan HEMAB och Technichus.

- När Technichus uppvaktade oss med idén till detta samarbete tidigare i år kändes upplägget helt rätt, säger Andreas Einarsson på HEMAB. Därefter har de arbetat vidare och uppvaktat fler företag i andra branscher och verkar ha fått ett fint gensvar. Vi känner oss lyckligt lottade att få vara med och tända uppfinnarglädje och kreativitet hos barn som potentiellt kan komma att bli framtidens HEMAB-medarbetare.

Att väcka nyfikenhet och intresse

Åtta kurser med olika företag som sponsorer från olika branscher. Technichus nya upplägg med sponsrade kurser ser ut att få en flygande start. Målet är 96 barn från årskurs 1-9 under höstterminen.

- Vi tycker att det är väldigt roligt att få samarbeta så brett kring höstens kursverksamhet, säger Marcus Claesson VD på Technichus. Just nu sitter vi med den sista planeringen av innehållet. Med hjälp av lokala företag, däribland HEMAB, kommer vi att kunna erbjuda kurserna gratis, samtidigt som vi arbetar med att skapa nyfikenhet och intresse för de branscher respektive företag är verksamma inom.

Den 12 december på kvällen kommer det att vara kursavslut och vernissage där familjer och vänner till deltagarna välkomnas att vara med och ta del av vad barnen skapat och lärt sig under kurstiden.

- Vi tror stenhårt på detta, säger Claesson. Förutom att vi erbjuder barn kostnadsfria kurser så slår vi ett slag för framtida kompetensförsörjning och skapar intresse för det lokala näringslivet.

Kursprogram Återbrukare

Thomas Karlsson är ansvarig för kursinnehållet i återbrukskursen som ska ges. Thomas har även varit en av drivande pedagogerna bakom tillkomsten av HEMABs utställning om återvinning och återbruk på Technichus. På bilden demonstrerar Thomas sorteringsbandet som är skapat av återbrukade maskindelar och material och som han själv är "pappa" till. Foto: Julia Erixon.

De återbrukande barnen, även kallade "Makers", kommer att få arbeta fritt med kreativitet och målet med kursen är att barnen ska lära sig att skissa sin idé och därefter bygga sin egen uppfinning av material som andra bedömt som förbrukat. Foto: Julia Erixon.

Avtalet klart. Marcus Claesson, Technichus, och Andreas Einarsson, HEMAB, har undertecknat överenskommelsen om att inleda ett utbildningssamarbete för barn som vill lära mer om återbruk och osunda konsumtionsvanor. Foto: Julia Erixon