Korta elavbrott i Härnösands elnätområde

Tidigt i morse inträffade en kort sänkning av spänningen på regionnätet som försörjer Härnösand med el.
Vi har kontinuerlig kontakt med ägaren av regionnätet, EON, för att få klarhet i orsaken till sänkningen som berörde HEMABs samtliga elnätkunder, cirka 13 000 stycken. E.ON Elnät håller på att utreda orsaken till avbrotten, de kommer bland annat att genomföra helikopterbesiktning av ledningarna den 13/8.

Avbrottet var kort och varade mellan en halv och en sekund men fick ändå konsekvenser för våra kunder. Dessvärre har två liknande spänningssänkningar på regionnätet inträffat den senaste veckan, 6:e och 8:e augusti.

- Vi är fullt medvetna om de här spänningssänkningarna och vilka olägenheter de medför för våra kunder. Vi har fortlöpande kontakt med regionnätägaren i frågan, berättar Per Mellberg, driftchef HEMAB.

Kontaktperson
Har du frågor kontakta Per Mellberg, 0611-55 75 08.