Kommuner i Jämtland undersöker möjligheten att bygga en biogasanläggning

Åtta jämtlandskommuner studerar tillsammans alternativ för omhändertagande av sitt matavfall. En möjlig lösning skulle kunna vara att bygga motsvarande biogasanläggning som den HEMAB har byggt. Torsdag 14 mars var de på besök i Härnösand.

Sedan 2016 har HEMABS biogasanläggning i Äland varit i drift och producerar nu årligen cirka 500 000 normalkubikmeter biogas från cirka 5000 ton matavfall som samlas in i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Flera kommuner i vår närhet inser behovet av att ta hand om matavfallet som en resurs mer än bara som kompostjord och arbetar nu med frågan om ett omhändertagande av denna resurs som innebär att även energi och näringsämnen tas tillvara.

- Vi är imponerade över att man i Härnösand som småstad lyckats så väl med att ta hand om matavfallet genom att anlägga en biogasanläggning och etablera lokala hållbara kretslopp, säger Oscar Aspman avdelningschef vatten och renhållning vid Krokoms kommun.

I Jämtland har åtta kommuner tillsammans börjat undersöka möjligheten att åstadkomma en liknande gemensam lösning. Arbetet befinner sig i ett mycket tidigt skede.

- Alla Sveriges kommuner är ålagda att samla in matavfall och vi behöver hitta sätt använda den energi som matavfall kan ge. Biogas är ett alternativ och en mycket bra metod för att ta tillvara energiinnehållet i matavfallet, säger Oscar Aspman.

Förutom besök vid biogasanläggningen i Äland deltog besökarna i dialogsamtal om hur insamlingssystemen med flerfackskärl och underjordsbehållare för olika fraktioner är uppsatt i Härnösand.

Avsättningen av den förnybara fordonsgasen görs till fordonsmarknaden vid publika tankstationer i Sundsvall och Härnösand.