Kokningsrekommenda­tionen hävd i Gådeå by, Järsta och Fröland

Det är nu fritt fram att dricka vattnet i Gådeå by, Järsta och Fröland igen.

Vid misstänkt förorening följer vi en rutin som innebär två av varandra oberoende provtagningar av vattnet. Vi har nu fått svar på båda proverna och det finns inget att anmärka på i något av dem. Därmed häver vi nu kokningsrekommendationen och det går åter bra att dricka vattnet utan att koka det.

Vi beklagar den olägenhet som kokningspåbudet eventuellt medfört.