Klippkort förenklar för Härnösandsföretag

Idag måndag, 11 november, lanserar vi klippkort för företagskunder. Klippkortet är en ny produkt som ska förenkla betalning och göra det smidigt för företagare som kommer med blandat avfall i personbil med eller utan släpvagn till Härnösands Kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning.

- Alla företag betalar vid sina besök i våra återvinningscentraler, säger Irene Hedlund, Chef för Återvinningen på HEMAB. Vi har fått återkoppling på att de rutiner vi har idag ibland upplevs otympliga. Det har vi lyssnat på och nu vill vi effektivisera och kapa tid för våra besökare. Därför inför vi klippkort som ett komplement till prislistor med behandlingsavgifter och normala fakturalösningar.

Gör 11 besök betala för 10

Klippkortet till företag blir en typ av schablonlösning som kommer att följas upp för att se att tjänsten prissätts rätt.

- Vi tror byggfirmor och mindre företag kommer att uppskatta den här tjänsten, sannolikt även större fastighetsägare med många anställda med egna fordon, säger Hedlund. Vid varje besök med personbil eller lätt lastbil visas kortet för vår personal som gör en markering för besöket.

Var köper företag klippkorten?

Klippkorten säljs vid Härnösands Kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning samt av HEMABs Kundservice, vid huvudkontoret på Västra Ringvägen 125.

Ett klippkort kostar 2 400 kronor exklusive moms och ger elva besök. Kostnaden faktureras ditt företag.