Klart att ladda elbilen vid Högslätten

Under måndagen kunde kommunalrådet Karin Frejarö och HEMABs projektledare Andrea Hall genomföra de första laddningarna vid de nya stolparna på Högslätten.

Stolparna vid Högslätten är de första av många nya som kommer uppföras i Härnösand.
– Totalt sätter vi upp 30 nya fordonsladdare på 22 olika platser i kommunen fram till år 2019, säger Andrea Hall, projektledare på HEMAB. När arbetet är färdigställt kommer Härnösand kunna ståta med inte mindre än 60 nya laddpunkter vilket känns riktigt kul att kunna erbjuda våra kommunmedborgare och besökare.

 

För en levande landsbygd

Tillgången av platser att ladda på har identifierats som en viktig faktor vid valet om man ska köpa elbil eller inte.
– Ja en god tillgång av laddpunkter ser jag som en förutsättning för att fler ska välja elbilen som alternativ till de fossildrivna bilarna, säger Andrea Hall. Vi kommer bygga laddplatser i Viksjö, Älandsbro, Hälledal och Brunne – allt för att möjliggöra elbilsanvändandet även på landsbygden. För oss är det viktigt att hela Härnösand ska leva!


Kort om projektet

HEMAB genomför satsningen på en ökad laddinfrastruktur tillsammans med Biofuel Region inom projektet Stolpe in för Stad och Land. Projektet samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och övriga medfinansiärer är Härnösands kommun, Härnösandshus, Kommunfastigheter, Hemfosa och Länsmuséet Västernorrland.

 

Du kan följa projektet och utbyggnaden av laddplatser här på vår webbsida.

Karin Frejarö och Andrea Hall hoppas båda att de nya laddplatserna i kommunen ska bidra till ett ökat elbilsanvändande. Foto: Härnösands kommun