Kl 21.25 Strömmen åter till alla kunder i Härnösand

Felorsaken ännu inte helt fastställd. Utredningsarbete följer. Återinkopplingen försvårades av högt eluttag i elnätet.
Vi återkommer med mer information de närmaste dagarna.

Vi beklagar djupt det inträffade.