Kenyabesök vid Härnösands Energipark

HEMABs unika installation av Absolicons X10 solkraftverk utgjorde ett av studiebesöken då Kenyas ambassadör under två dagar besökte Västernorrland.
Det övergripande syftet med besöket har varit att knyta affärskontakter och att möjliggöra kunskaps- och kompetensutbyte som främjar samhällelig utveckling i östra Afrika. Delegationens vistelse i Västernorrland har även innehållit workshops.

— Det känns stimulerande att vi kan bidra genom att visa upp ny innovativ framtidsteknik, vilken med stor sannolikhet kan bidra till långsiktigt hållbar utveckling även i östra Afrika, säger Ingemar Forzelius vd HEMAB.

Besöket i Härnösands Energipark genomfördes onsdag 8 februari.

Studiebesöket i Härnösands Energipark onsdag 8 mars. Från vänster: Ambassadörens rådgivare Daniel K. Kottut. Ingemar Forzelius vd HEMAB, Thomas Q Nilsson kommunalråd Härnösand, Ms Purity W. Muhindi ambassadör Kenya. Foto: Andreas Einarsson

Ingemar Forzelius och Kenyas ambassadör Ms Purity W. Muhindi i dialog kring möjliga uppslag till kunskapsutbyten mellan länderna för att främja utveckling. Foto: Andreas Einarsson

Trots att det är mitt i vintern produceras värme, om än i begränsad mängd, av de solstrålar som träffar reflektorerna. Joakim Byström vd för Härnösandsföretaget Absolicon förklarar tekniken med X10 solkraftverket och hur det kan vara lämpligt som energikälla i Kenya. Foto: Andreas Einarsson