Kärl, kärl kärl… febril aktivitet i den stora industrilokalen i Älandsbro

20 personer jobbar just nu heltid i fem veckor med montage av de 10 000 nya kärl som ska placeras ut till villakunder i Härnösand med start måndag 12 maj. Nya tömningsdagar har redan kommunicerats till alla kunder via brev.

HEMAB och Härnösand börjar nu som första kommun norr om Stockholm med de så kallade flerfackskärlen. I Sjöfast ABs 3000 kvadratmeter stora industrilokal i Älandsbro arbetar HEMABs underleverantörer med kärlmontage samt finslipning av logistikupplägg inför utplaceringen.


- Efter långt och intensivt planeringsarbete är det nu det händer och blir påtagligt för alla Härnösandsbor som berörs i det här skedet av det treåriga projektet med införande av matavfallsinsamling, säger Cathrine Edholm, projektledare på HEMAB.


Varje kund kommer att få ett startpaket som finns i ett av kärlen som ställs ut.


- Startpaketet innehåller en informationsbroschyr, slaskskrapa, påshållare och papperspåsar för matavfallet motsvarande ett halvt års förbrukning, säger Edholm. Papperspåsar kommer så småningom att tillhandahållas kostnadsfritt via matvarubutikerna i särskilda ställ.


Kärlleverantören PWS har fått uppdraget att sköta montage av de nya kärlen samt utkörning av dessa. Till sin hjälp har man tagit Samhall och lokal arbetskraft från Härnösand och Kramfors.


Många kunder har fått nya sophämtningsdagar utifrån att nya körturer har planerats. Även kunder som inte berörs av matavfallsinsamlingen i detta skede av projektet, men vars fastigheter finns utmed de nya körturerna, berörs av nya sophämtningsdagar. Även dessa kunder har fått brev med information.

300 av de 10000 kärl som under fem veckors tid ska monteras och ställas ut till Härnösandsborna.

I flerfackskärlen placeras en klisterlapp i varje fack. På klisterlappen framgår vilket material som hör hemma i respektive fack.

Lennart Lundberg från Tidningen Ångermanland intervjuar HEMABs kretsloppslärling Patrik Engstrand som är en av alla engagerade i arbetet.

Klisterlapp på kärlen som säger att det finns något av värde inuti, nämligen startpaketet.

Varje kund får ett startpaket; informationsbroschyr (sparas med fördel), matavfallspåsar, påshållare och slaskskrapa.