Kampanj - kostnadsfri hämtning av ris och sly

Vi upprepar fjolårets succé där du kostnadsfritt kan bidra till det lokala kretsloppet.

Vi vill uppmuntra fler att lämna sitt ris, sly, trädgrenar och avverkningsrester till oss och på så vis bidra till lokal energiåtervinning genom uppvärmning av Härnösand med förnybart bränsle. Därför kör vi en kampanj fram till 30 september med kostnadsfria hämtningar.

HEMABs bränsleförsörjning sker främst genom avtal med skogsbolag om leverans av olika trädbränslen samt även spillvärme, men omhändertagande av ris och sly från röjningar av trädgårdar, samfällda ytor och mindre skogspartier är också en viktig del.

Normalt tar HEMAB betalt för hämtning av ris och sly, men under kampanjperioden blir det kostnadsfritt för alla privatpersoner och företag i Härnösands kommun.

Information om kampanjen för hämtning av ris och sly:

Alla bokningar ska ske via vår webb.

Klicka här för att läsa mer om hur du ska placera ditt ris och sly samt boka hämtning.

Bokningar som görs under perioden 1/6 – 30/9 2019 kommer att utföras kostnadsfritt.

Volymen kan vara mindre än den normala minimivolymen 20 kubikmeter.

Under kampanjperioden kan hämtningen dröja 1-2 månader innan hämtning sker.

Under kampanjperioden gäller kostnadsfri hämtning även från Hemsön.