Kampanj - kostnadsfri hämtning av ris och sly

Vi vill uppmuntra fler att lämna sitt ris, sly, trädgrenar och avverkningsrester till oss och på så vis bidra till lokal energiåtervinning genom uppvärmning av Härnösand med förnybart bränsle. Därför kör vi en kampanj fram till 30 november med kostnadsfria hämtningar.

HEMABs bränsleförsörjning sker främst genom avtal med skogsbolag om leverans av olika trädbränslen samt även spillvärme, men omhändertagande av ris och sly från röjningar av trädgårdar, samfällda ytor och mindre skogspartier är en viktig del också.

- Vi vill göra reklam för vår tjänst att hämta ris och sly hos kunder och genomför därför en kampanj fram till i höst, säger Marcus Tärnvik affärsområdeschef fjärrvärme. Vi hoppas att fler ska se nyttan med att bidra till det lokala kretsloppet så att energi kan utvinnas istället för att kvistar läggs på hög. När det nu råder totalt eldningsförbud kan det ju tänkas vara praktiskt och extra intressant.

Normalt tar HEMAB betalt för hämtning av ris och sly, men under kampanjperioden blir det kostnadsfritt för alla privatpersoner och företag i Härnösands kommun.

- Vi hoppas på många bokningar via vår webb och att fler känner att detta är en bra service, säger Tärnvik. Det ska bli spännande att se hur mycket bränsle Härnösandsborna tillsammans kan bidra med inför kommande eldningssäsong. Många bäckar små tänker vi. Vi kan inte säga exakt när vi kommer och hämtar, men att det blir innan vintern lovar vi.

Information om kampanjen för hämtning av ris och sly:

Alla bokningar ska ske via vår webb.

Klicka här för att läsa mer om hur du ska placera ditt ris och sly samt boka hämtning.

Bokningar som görs under perioden 14/7 – 30/11 2018 kommer att utföras kostnadsfritt.

Volymen kan vara mindre än den normala minimivolymen 20 kubikmeter.

Hämtning sker normalt inom 1-3 veckor, men under kampanjtiden kan det dröja längre än så.

Under kampanjperioden gäller kostnadsfri hämtning även från Hemsön.