Kallare vatten ger bättre smak

Sommaren lider mot sitt slut och luften blir kyligare. Vattnet i Härnösands dricksvattentäkt Bondsjön håller också på att bli kallare och det påverkar smaken på dricksvattnet.

När vattnet i sjön når sin högsta temperatur måste vi öka på skyddskloreringen för att inte bakterier skall växa till i vattnet ute på ledningsnätet. När temperaturen på vattnet sjunker minskar vi ner skyddskloreringen.

 

- Dessvärre har klor den dåliga egenskapen att den fungerar som en smakförstärkare och framhäver en sjövattensmak, säger Åke Gavelin, Driftchef på Vattenverket i Härnösand. Men temperaturen på vattnet i sjön är på väg nedåt, om än sakta, så smak och lukt bör successivt bli bättre, säger Gavelin.


Olika förutsättningar på olika platser

Smak och lukt på vattnet varierar lite beroende på tidpunkt på året, men även på var i Härnösand vattnet tappas. Detta beror på att vattnet har passerat en eller flera reservoarer och luftats av på vägen. Smak och lukt kan även variera beroende på omsättningen i området eller i den enskilda fastigheten.

 

Ett tips, oavsett var du bor, är att tappa upp en tillbringare med vatten och låta den stå i kylskåpet. Då luftas det mesta av sjövattensmaken bort efter ett tag och vattnet blir kallare och smakar bättre.


Noggranna kontroller av vattenkvalitén

Vattenkvaliteten kontrolleras varje dag vid Vattenverket. En gång per vecka skickas prover till ett ackrediterat laboratorium och regelbundna provtagningar görs även på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter, vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som kund.

 

Vill du veta mer om vattnet i Härnösand? Besök gärna vår webbsida www.hemab.se/vatten Länk till annan webbplats.