Jordbruksverket har beviljat finansiering till unikt algprojekt i Härnösand

HEMAB är projektägare och har tillsammans med Hugo Wikström från Algkraft beviljats 1,5 miljoner kronor för att under 2013 och 2014 genomföra ett algodlingsprojekt i Härnösands Energipark.

- Vårt algprojekt är unikt och syftet är att ta reda på förutsättningarna för kommersiell algodling i nordiskt klimat, säger Pär Marklund projektledare i energiteknik på HEMAB.


- Algprojektet kommer att bidra till att positionera Härnösand inom modern miljöteknik och förnybar energi, vilket vi redan varit framgångsrika med inom exempelvis solenergi, säger Marklund. På framtidsdagen i Härnösand arena söndag 9 juni presenteras projektet för allmänheten.


Det nu beviljade algodlingsprojektet kommer att bestå av fyra bassänger varav två byggs i Härnösands Energipark hos HEMAB och två byggs vid Nordviksskolan. Finansieringen kommer från Jordbruksverket (LEADER/EU), vars pengar syftar till att stimulera landsbygdsutveckling och energieffektivitet.


- Ett flertal samhällsaspekter driver på utvecklingen och bidrar till att skapa intresse för algodling, säger Hugo Wikström från Algkraft. För att uppnå EU:s omställningsmål år 2020 kommer alger att vara en viktig pusselbit.


Enligt ett EU-direktiv ska 10 procent av alla fossila bränslen inom EU vara utbytta mot förnybara alternativ år 2020. Odlingsbar mark får enligt EU inte användas i omställningsarbetet.


- Algodlingar blir intressant som utvecklingsområde, dels för energiomställningen, men även för tillskapande av arbetstillfällen, säger Wikström. EU signalerar tydligt att vi inte har råd att ha människor arbetslösa och därför blir vårt projekt extra intressant, säger Wikström som har stora förväntningar på projektet.


Härnösands Energipark är en arena och mötesplats för företag, skolor och forskare. Kunskapsspridning och visning av installationerna i Härnösands Energipark är viktigt.


- Härnösands energipark är en möjliggörare för den här typen av satsningar i Härnösand och algprojektet ligger helt i linje med vår utvecklingsstrategi för Härnösands Energipark, säger Pär Marklund. Vår del i projektet, förutom att vara projektägare, blir iordningställande av ytor samt praktisk stöttning i projektets genomförande.


Fakta och bakgrund:

  • Intresset med strukturerad odling av alger har väckts utifrån algers förmåga till högeffektiv fotosyntes och därmed överlägsen tillväxt av biomassa som binder olja, vilken kan förädlas till drivmedel.


  • 2012 genomförde Hugo Wikström ett flertal tester av algodling vid Härnösands Energipark. Professor Nils Ekelund agerade vetenskaplig rådgivare.


  • Testresultaten visade att det är möjligt att odla alger effektivt i norrländskt klimat. Därmed kan hela Sverige vara med och producera vegetabilisk olja, det vill säga inte bara vid rapsfält i och kring Skåne.


  • Grundidén är att odla algerna inneslutna i ett uppblåsbart algväxthus, vilket är både kostnads- och energieffektivt. Plasten i kombination med övertryck skyddar odlingen från UV-strålning, bakterier och parasiter. Algväxthuset begränsar vattenavdunstning vilket ger en relativt stabil temperatur.

De två bassängerna som byggs i Härnösands Energipark med start sommaren 2013 är båda 20 meter långa och 3 meter breda. 2013 etableras anläggningen. 2014 ska odlingen vara i full drift under hela perioden april-oktober.