Ja till underjordsbehållare för hushållsavfall

På tisdagen sa HEMABs styrelse ja till förslaget att tillåta underjordsbehållare för hushållsavfall i Härnösands kommun. Lösningen kommer främst vara aktuell för flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar, men HEMAB utesluter inte att även fritidshusområden kan vara aktuella i framtiden.

- Vi fick förfrågan från Härnösandshus i höstas om underjordsbehållare och har sedan dess arbetat fram ett underlag som visar att det här är något vi vill kunna erbjuda till fastighetsägare som önskar en annan lösning än traditionella kärl, säger Magdalena Åkerros, projektledare för Matavfallsinsamlingen.

Praktisk lösning som ger bättre arbetsmiljö

Underjordsbehållare lämpar sig bäst för flerfamiljshus eller bostadsrättsföreningar, då behållarna rymmer 300-5000 liter avfall. HEMAB har gjort en intresseinventering som visar att både större och mindre fastighetsägare har intresse av att ersätta sina kärl med underjordsbehållare.


- Det här är en investering som fastighetsägaren gör och ansvarar för, så nu kommer vi sätta oss ner och titta på vilka villkor vi behöver ställa för den här typen av behållare, säger Åkerros.


- Vi ser väldigt positivt på den här avfallslösningen, eftersom det i andra kommuner har visat sig leda till mindre nedskräpning och dessutom leder det till en betydligt bättre arbetsmiljö för våra chaufförer. Dessutom hoppas vi att fler fastighetsägare vill börja sortera ut förpackningar och tidningar fastighetsnära, det vill säga i direkt anslutning till fastigheten. Det finns underjordslösningar även för sådana fraktioner.

Utsortering till hösten
Härnösands kommun har ännu ingen taxa för underjordsbehållare, men det är inget hinder för fastighetsägare som vill titta närmare på en underjordslösning.


- Vi kommer att arbeta fram en taxa för underjordsbehållare under 2015, som troligen börjar gälla 2016. Vill någon installera behållare under 2015 kommer vi hitta en lösning för det också, konstaterar Åkerros.


Målet är idag att utsortering av matavfall kommer införas i flerfamiljshusen under hösten 2015.


Läs mer om underjordsbehållare under Lägenheter/BRF på  www.hemab.se/matavfalllänk till annan webbplats

En delvis nedgrävd behållare rymmer upp till ungefär 3500 liter avfall under jord.

En delvis nedgrävd behållare rymmer upp till ungefär 3500 liter avfall under jord.

I Täby har man valt helt nedgrävda kärl med sortering av både brännbart, matavfall och förpackningar.

I Täby har man valt helt nedgrävda kärl med sortering av både brännbart, matavfall och förpackningar.

Underjordsbehållare finns i storlekar från 300 liter upp till 5000 liter. Bilden visar en underjordsbehållare för matavfall och en för brännbart avfall.

Underjordsbehållare finns i storlekar från 300 liter upp till 5000 liter. Bilden visar en underjordsbehållare för matavfall och en för brännbart avfall.

I Sundsvall finns cirka 150 underjordsbehållare. Här töms en matavfallsbehållare med kranbil.

I Sundsvall finns cirka 150 underjordsbehållare. Här töms en matavfallsbehållare med kranbil.