Jämnt i toppen om vem som är länslägst enligt Nils Holgersson

Efter årets olika delrapporteringar släpptes förra veckan slutligen hela Nils Holgerssonrapporten för vatten, fjärrvärme, el och renhållning. HEMAB ligger nu på andra plats i länet då Sundsvall passerat och därmed återtagit första platsen.

- Härnösand har en placering på den billigaste tredjedelen av Sveriges samtliga kommuner i prisjämförelsen, säger Ingemar Forzelius VD HEMAB. Det är vi riktigt stolta över.


Målsättningen att ge Härnösand Länets lägsta priser är ett uppskattat mål bland Härnösandsborna. Hållbarhet och omsorg för miljöfrågor är också något vi och våra kunder värnar högt.


- Vi jobbar kontinuerligt med besparingar och effektiviseringar och har nått långt i det arbetet de senaste åren. Ibland behöver vi göra överväganden och ta beslut som inte alltid går hand i hand med målet att ge Härnösand länets lägsta priser, säger Forzelius. Långsiktighet och hållbarhet måste beaktas i våra tekniska verksamheter och i de avtryck vi lämnar efter oss.


2008 fattades beslut om målet att ge Härnösand Länets Lägsta priser. Då var HEMAB på plats 199 av Sveriges 290 kommuner. Nu ligger HEMAB på 90 plats i totalen.


- Kanske kniper vi nästa år första platsen i länet igen, säger Forzelius. Det är väldigt tätt i toppen. Betraktar man den lilla prisskillnaden mellan oss och Sundsvall i förhållande till skillnaderna mot övriga i Västernorrland så tycker jag det ger lite perspektiv. Vår strävan efter att leverera bra, tillförlitliga och prisvärda tjänster till våra kunder fortsätter.


Nils Holgersson prisjämförelse 2014 Västernorrland, hyreshus med 15 lägenheter (i medeltal 67 kvm) med alla kostnader i kr/kvm för värme, vatten, renhållning och el.


Sundsvall – 310,93

Härnösand – 312,67

Timrå – 332,56

Örnsköldsvik – 333,20

Kramfors – 346,66

Ånge – 346,97

Sollefteå – 359,60