Investeringar för framtiden och ett starkt resultat vid HEMABs årsstämma

Det blev en inspirerande helkväll på Sambiblioteket när HEMAB och Härnösandshus för första gången bjöd in till en gemensam årsstämma. Lena af Geijerstam Unger tog över rollen som vd för HEMAB och Ingemar Forzelius kunde lämna över ett bolag som är på rätt väg.

Ett stort antal besökare hade sökt sig till Sambiblioteket för att närvara vid de båda bolagens respektive årsstämmor och det var ett digert program med allt från formella förhandlingar till en inspirationsföreläsning som ramade in kvällen.

 

HEMABS årsstämma gav avgående vd Ingemar Forzelius möjlighet att se tillbaka på 12 händelserika år på posten.

 

– När jag först kom till HEMAB var det väldigt stort fokus på tekniken. Under åren har vi förändrats. Idag kombinerar vi teknik och ingenjörskunskap med ett allt större socialt och ekologiskt ansvar och vi har ett tydligare engagemang i lokalsamhället, säger Ingemar Forzelius.


Dags att skapa större avtryck

En tillbakablick visar att bolaget genomfört investeringar för totalt 1 miljard kronor under den 12-årsperioden, investeringar som idag är en viktig del av HEMABs verksamhet och framtid. Förutom satsningar på vindkraft handlar det om den småskaliga biogasanläggningen i Äland som är i drift och närproducerad fordonsgas från insamlat matavfall. Härnösands Kretsloppspark har blivit en uppskattad återvinningscentral för härnösandsborna och en livsviktig arbets- och praktikplats för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. 


– Nu är det dags för HEMAB att ta nästa steg och skapa ett ännu större avtryck i lokalsamhället, konstaterar Ingemar Forzelius, som under årsstämman lämnade över vd-posten till Lena af Geijerstam Unger.


– För mig känns det roligt att få möjligheten att göra något riktigt bra ännu bättre, säger Lena af Geijerstam Unger, som närmast kommer från en chefstjänst vid Mondi Dynäs.

 

Ett starkt bokslut

HEMABs bokslut för 2016 visar på ett fortsatt starkt resultat som överträffar ägardirektivet både när det gäller soliditet och avkastning på eget kapital, trots stora investeringar i nya projekt samt reinvesteringar i befintliga anläggningar.

Det totala resultatet för koncernen slutade på 20,2 miljoner efter att bolaget har gjort en engångsnedskrivning av investeringar i bland annat matavfallsprojektet med 10,3 miljoner.

Bolaget har under året investerat i anläggningar på 123 miljoner och har sedan 2005 investerat ca 1 000 miljoner. 

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. I dagarna skickas den ekonomiska årsredovisningen ut som en del av vårt årliga magasin OM HEMAB till hushåll och företag i Härnösand.   


Satsningar på social hållbarhet

Avslutningstalare var inspiratören Milad Mohammadi, som gav stort beröm till HEMABs satsningar på social hållbarhet och skola. Under kvällen pratade han om hur människors olikheter kan bli våra största möjligheter. Föredraget blev mycket uppskattat och satte en fin punkt för årsstämman.

Ingemar Forzelius berättade om verksamhetsåret 2016.

Härnösandshus vd Göran Albertsson tackade för det fina samarbetet.

HEMABs styrelseordförande Lotta Visén uppvaktade avgående vd Ingemar Forzelius.

Lena af Geijerstam Unger och Ingemar Forzelius.