Intresse från finansbolag om uppköp avfärdas

HEMAB och övriga 21 ägare till Norrsken AB, som driver och utvecklar regional nätinfrastruktur, skickar gemensamt en tydlig signal till marknaden. Vi vill behålla och utveckla våra stadsnät och lokala fiberinfrastrukturer.

Kommunikationsnätet genererar regional utvecklingskraft. För att behålla och utveckla denna samhällsnytta för Härnösandsbor samt lokala och regionala verksamheter kan inte infrastrukturerna i Norrsken och stadsnäten säljas.


Det finns tendenser till att verksamheter inom fibermarknaden slås samman, samtidigt som olika privata aktörer aktivt uppvaktar kommuner och vill etablera nationella nät genom att köpa lokala stadsnät. Med anledning av detta har Norrskens ägare genomfört en konsekvensanalys avseende olika alternativa ägarformer.


Resultatet av analysen har medfört att samtliga 21 delägare i Norrsken tagit tydlig ställning för att behålla sin infrastruktur och sina stadsnät.


För att kunna bedriva kommunala e-tjänster, minska avstånden, öka tillgängligheten och utveckla regionerna är det bästa alternativet att behålla ägandet av den lokala fiberinfrastrukturen. Lokalt och nationellt ägande av våra vägar ifrågasätts inte, och likheterna med fiberverksamheter är många, säger Eva Goës förste vice ordförande i HEMABs styrelse samt HEMABs ägarrepresentant i ServaNet AB och Norrsken AB.


Ägarna har nu gett Norrsken uppdrag att utveckla och samordna Norrskensgruppen ytterligare som en helhet, att vara en utvecklingskraft för norra Sverige och ett nät öppet för olika tjänsteleverantörer och operatörer att erbjuda sina tjänster i. Ambitionen ska samtidigt vara att ytterligare utöka Norrsken med fler delägare, i form av lokalt/regionalt ägda stadsnätsverksamheter i mellersta och norra Sverige.


– Som ägare av stadsnätet i Härnösand ser vi det som mycket positivt att vi i Norrskensgruppen gjort ett gemensamt ställningstagande. Kan vi dessutom få till ett ännu bättre samarbete än vi har idag så blir vi starkare lokalt också, menar Goës.


Fakta om Norrsken AB:

Norrsken finns norr om Dalälven där tio procent av Sveriges befolkning bor på två tredjedelar av Sveriges yta. Norrsken AB, driver och utvecklar en regional nätinfrastruktur från Stockholm och norrut. Norrsken AB har noder i över 50 kommuner i Sveriges 11 nordligaste län.


Bolaget ägs av 21 delägare, främst lokala energi- och stadsnätsbolag. Några kommuner samt Landstinget i Gävleborgs län är också delägare. Tillsammans med ägarna (Norrskensgruppen) erbjuds lösningar för datakommunikation för kundkategorierna; operatörer, offentlig förvaltning och företag.


www.norrsken.selänk till annan webbplats