Insatsen ska sitta kvar i flerfackskärlen

Vi vill göra våra kunder med flerfackskärl uppmärksamma på att det inte är tillåtet att ta ur insatsen eller skruva bort delar av insatsen i flerfackskärlen.

Det har blivit allt vanligare att våra chaufförer stöter på flerfackskärl där insatsen är borttagen. Vi har även fått indikationer på att det florerar rykten om att detta är ok att göra, varför vi vill förtydliga att så inte är fallet.

- Det finns olika varianter. En del tar ur insatsen och ställer det bredvid, för att få plats med till exempel mer återvinningsmaterial. Andra har bara tagit bort insatsen och använder flerfackskärlet som ett tvåfackskärl för att få plats med mer brännbart avfall. I det första fallet förväntar sig kunden att vi ska tömma insatsen också, vilket inte går utan att köra en extra vända med sopbilen och i det andra fallet har kunden inte längre ett flerfackskärl utan ett tvåfackskärl, som ska ha en annan avgift. Tyvärr medför det här extra kostnade för oss, som i slutändan kan påverka taxan för våra kunder och det vore väldigt olyckligt, konstaterar Anders Svanholm, Arbetsledare på Återvinningen.

Olika avgifter för olika kärl

Förutom att fenomenet är tidskrävande och medför extra kostnader för HEMAB försvinner också syftet med flerfackskärlen, nämligen sortering av förpackningar och tidningar vid husknuten. Ett kärl med två fack har en annan avgift, eftersom det inte medför lika stor miljönytta som flerfackskärlen. Det är så taxan är uppbyggd.

- Vi tycker såklart det är bra att man vill få plats med så mycket sorterat material som möjligt i kärlen, men det får man lösa på annat sätt. Förpackningar måste plattas till och packas ihop för att rymmas, säger Cathrine Edholm, Återvinningsingenjör på Återvinningen. Och har man mycket brännbart avfall på grund av att man till exempel har blöjbarn, så kan man mot en mindre kostnad få ett extra grönt kärl utställt. Det är bara att kontakta oss på Återvinningen så löser vi det.

Insatser för ökad tydlighet

För att komma till rätta med de problem som detta ställer till har HEMAB beslutat att kontakta de som inte hanterar sina kärl korrekt. Om insatsen plockas ur, om det bruna kärlet för matavfall inte används eller om avfallet sorteras fel kommer det alltså dimpa ner ett brev från oss på HEMAB som talar om vad som är fel, med en uppmaning att korrigera detta.

- Vi kommer skicka ett brev först där vi informerar kunden och därefter en påminnelse, ifall vi inte ser någon förändring. Det tredje steget blir att vi ändrar abonnemanget och därmed avgiften för kunden. Det vill vi såklart undvika, eftersom det både är tråkigt för kunden, och innebär ett bakslag för miljön, men vi ser ingen annan utväg. Vi behöver komma till rätta med det här, säger Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvinningen.

Det här gäller för olika kärl

Flerfackskärl:

Utsortering av förpackningar och tidningar, utöver brännbart och matavfall. Har den lägsta avgiften eftersom det ger störst miljönytta. Det är INTE tillåtet att plocka bort insatsen eller på annat sätt modifiera kärlen. För att de ska räknas som flerfackskärl ska de ha åtta fraktioner totalt, plus ljuskällor och batterier.

Tvåfackskärl:

Sorterar brännbart avfall och matavfall separat i ett och samma kärl. Inte heller detta kärl får på något sätt modifieras för att till exempel rymma mer brännbart avfall.

Grönt och brunt kärl:

Sorterar brännbart avfall och matavfall i två separata kärl. Det är obligatoriskt att sortera ut matavfall i Härnösands kommun. Du kan alltså inte välja bort att ställa ut det bruna kärlet. Ställs kärlet ut fast det är tomt räknas även detta som felaktigt. Vill du kompostera själv får du göra det. För detta krävs dispens från Kommunen Länk till annan webbplats..

 

Flerfackskärl ger mest miljönytta och lägst avgift

Med tvåfackskärl behöver du bara ha ett lite större kärl istället för två. Brännbart och matavfall sorteras naturligtvis separat.

Grönt kärl för brännbart avfall och brunt för matavfall. Ju större kärl för brännbart avfall, desto högre avgift.