Innovativt integrationsprojekt på HEMAB

Med tolkning på tre språk har HEMAB arrangerat och genomfört ett eget integrationsprojekt med studiebesök, workshops och föreläsningar som ska väcka intresse för miljöfrågor och hållbarhet.

Det är boende från asylboendena vid Soludden och Utansjö/Veda som har fått delta i aktiviteter där de har besökt de olika HEMAB-anläggningarna. Det är viktig en del av pågående satsningar inom integration och samverkan med samhället.

Mohammed Gamal Badr är Samverkanskoordinator och har anordnat besöken.

– Det är viktigt för HEMAB att nå ut till alla kunder inom kommunen, säger Mohammed. Vi vill att alla har möjlighet till att delta i våra aktiviteter och vi hoppas att vi kan skapa en nyfikenhet hos besökarna så att de själva intresserar sig för miljö och hållbarhet.

Vatten och avlopp som första steg

Det första steget genomfördes i mitten av maj och hade temat vatten. Då fick föräldrarna delta i ett studiebesök på både avloppsreningsverket och vattenverket, under tiden fick deras barn besöka Technichus där de bland annat fick de blåsa jättestora såpbubblor med personalen ute på gräsmattan.

Under det första besöket höll Tobias Sjöstrand, affärsområdeschef vatten genomgången.

– Vattenfrågor berör ju alla och det är lätt att relatera till, menar Tobias.

Under besöket gick Tobias igenom hur vattenreningen går till och vägen vattnet tar när det går från vattentäkt till kran. Han fick också besvara många intressanta frågor som ”Varför är det olämpligt att dricka varmvatten ur kranen?”

– Jag hoppas besökarna fick med sig en hel del matnyttigt från besöket, säger Tobias. Den här typen av aktiviteter är även nyttiga för oss och alla tjänar på en god integration.

Återvinning, allas vinning

Det andra besöket innebar en föreläsning på Technichus där temat var återvinning och avfallssortering.

Veronika Ström Uotela, arbetsledare på kretsloppsparken höll i föreläsningen på Technichus. Hon talade glatt och engagerat om vikten av man inte bara ska sortera rätt utan också att man måste minska sin förbrukning i första hand för att undvika att saker slängs. Hon gick även igenom vad lagen säger om hur man ska återvinna eller vem som äger farligt avfall. Efter att deltagarna fått besöka Kretsloppsparken så var projektet färdigt för denna gången.

Mohammed Gamal Badr är nöjd med resultatet.

– HEMAB jobbar löpande med integration och vi siktar på att genomföra minst 12 träffar per år, säger Mohammed. För att jobba hållbart så måste man också arbeta med social hållbarhet, allt blir bättre när vi alla drar åt samma håll.

 

Man kommer för att ta del av föreläsningen
Besökarna lyssnar på tolken som förklarar
Veronika Ström Uotela håller föredrag på Technichus