Inget mera larv – HEMABs tips för att slippa fluglarver i matavfallet

Vi har en ovanligt varm sommar med hög luftfuktighet och då är det också perfekta förhållanden för att flugorna ska kunna föröka sig, fluglarver kan snabbt invadera matavfallet som är utmärkt näring för dem

Vi har fått en del förfrågningar från kunder som har råkat ut för fluglarver i sitt matavfall, säger Kerstin Lindholm, transportledare på AO-återvinning. Det är vanligt att man får fluglarver i värmen men det beror oftast på att innehållet i matpåsarna läcker ut för att de är överfyllda eller att de inte är stängda ordentligt.

Tips för att slippa fluglarver i matavfallet

Undvik att blöta ner matavfallet – Släng matavfall direkt från tallriken, om du först spolar ner matrester i vasken och sedan flyttar det till matavfallspåsen så blir det väldigt fuktigt vilket dels kan göra så att det läcker ur påsen eller att påsen lättare går sönder. En trasig påse gör det lätt för flugorna att hitta ett lämpligt ställe att lägga sina ägg.

Undvik att överfylla påsarna – Överfyllda påsar går lättare sönder och de kan lätt öppnas upp när de slängs. När påsarna är överfyllda så torkar inte matavfallet heller och det gör att det blir bättre förhållanden för fluglarver.

Vik ihop påsen ordentligt – När påsen är stängd och vikt ett flertal gånger så finns det ingen möjlighet för flugorna att ta sig in och inte heller att lägga några ägg. Lägg försiktigt påsen i kärlet, om du slänger den så finns det risk för att den öppnar sig och innehållet läcker ut.

Förebygg mot fluglarver – Gör rent återvinningskärlet och spraya ättika eller trädgårdskalk i bottnen och runt om kanterna på kärlet. Det gör att flugor undviker att lägga sina ägg där. Om man inte rengör kärlet innan man behandlar det så fungerar ättikan och kalket mycket sämre.

Ingen överfull påse om man vill undvika fluglarver!