Inget fel på Härnösands dricksvatten

Vi har fått flera frågor från kunder som undrar om det är något fel på vattnet, eftersom det för tillfället har en annan smak och lukt än det vanligtvis har. Vi kan lugna alla med att vattnet är fullt drickbart. Det är den varma sommaren som är orsaken till avvikelserna.

I Härnösand tar vi vattnet från sjösystemet som mynnar ut i Långsjön och Bondsjön. Den varma sommaren har gjort att vattnet är varmare än vad det är en normalvarm sommar, vilket även påverkar vattnet vi tar in till vattenverket.

- Värmen gör att de biologiska processerna i vattnet påverkas, och att vattnet när det kommer in till vattenverket även är extra varmt. Dessa faktorer i sin tur påverkar både smak och lukt, säger Åke Gavlin, Driftchef på Vattenverket.

Vattnet kontrolleras regelbundet

Eftersom dricksvatten är klassat som livsmedel ställs det höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet, så vattenkvaliteten kontrolleras varje vardag vid Vattenverket och en gång per vecka skickas det även prover till ett ackrediterat laboratorium.

- Alla prover är ok som vi har tagit på Vattenverket, så det är ingen fara att dricka vattnet även om det luktar lite jord för tillfället, konstaterar Gavelin. Det tips jag kan ge är att hälla upp vatten och ställa in det i kylen så att det blir kallt och får lufta lite. Då brukar smak och lukt avta.

När temperaturerna sjunker och vattnet kallnar så kommer även smak och lukt att förbättras, men vi får räkna med att den avvikande smaken och lukten kommer att bestå en bra bit in på hösten.

Vi har tidigare skrivit om den planerade satsningen att investera i ett kolfilter som ett extra reningssteg på vattenverket. Förutom en ökad säkerhet skulle även den här typen av problematik reduceras kraftigt med kolfilter. Läs gärna mer om detta i vår tidigare nyhet.

Åke Gavelin, Driftchef på Vattenverket, jämför råvattenprov med ett vattenprov med renat vatten.