Information om luktstörning

Berör Älandsbro med omnejd. Med start onsdag 9/5 flyttar vi jordmassor på Älands avfallsanläggning. Jordmassorna innehåller svavelväte och orsakar en lukt som påminner om ruttna ägg.
Lukten är inte farlig men kan upplevas som obehaglig för omgivningen.

Flytten är nödvändig för att kunna täcka den gamla deponin. Arbetet beräknas pågå under fyra arbetsdagar. Vi ber om ursäkt för det eventuella obehag som lukten från arbetet kan medföra.

Vid frågor kontakta oss på 0611-55 75 00.