Inbjudan till samrådsmöte - Vindkraft Spjutåsberget

Härmed inbjuds berörd allmänhet, föreningar med flera att yttra sig om vår planerade vindkraftsanläggning vid Spjutåsberget mellan Fröland och Häggdånger.
Välkommen till samrådsmöte
  • Häggdångers bygdegård
  • Onsdag 31 augusti klockan 18.00- cirka 21.00 (Öppet hus 18-19, samrådsmöte 19- cirka 21)
Vi bjuder på fika!
 
Vi kommer att informera om den planerade vindkraftsanläggningen vid Spjutåsberget mellan Fröland och Häggdånger. Samrådsmötet och hela samrådsprocessen är ett förfarande, lagstiftat i miljöbalken, som har för avsikt att minimera miljöpåverkan.

Under samrådsmötet har ni möjlighet att lämna synpunkter. Fram till och med den 3 oktober 2011 går det bra att lämna skriftliga synpunkter till: HEMAB, "Spjutåsberget", Box 304, 871 26 Härnösand eller samrad@hemab.se
 
Komplett samrådsmaterial finns under Vindkraft - Projekt Spjutåsberget.
 
Välkommen!

Vid frågor kontakta Pär Marklund, projektledare, 073-275 47 77, par.marklund@hemab.se.

 
HEMAB är ett 100 procent kommunägt företag med visionen att.." skapa förutsättningar för inflyttning och nya företag i kommunen..". Vårt primära syfte är att genom våra verksamheter värna Härnösand som plats att leva, bo och verka, såväl i staden som på landet.  Vi är måna om att vindkraftsatsningar i Härnösand genomförs med lokal närvaro och samverkan som ledstjärnor.