Höstens grovavfallskampanj

Höstens grovavfallskampanj är bara några få veckor bort, så nu är det dags att börja rensa i trädgård och förråd.

21-29 september finns det åter igen möjlighet att lämna ditt grovavfall till oss på ett antal platser runt om i kommunen. Servicen brukar vara uppskattad av våra kunder, som passar på att lämna allt från trasiga möbler till metallskrot under kampanjen.


- Tillgängligheten gör att fler passar på att rensa och kasta under de här kampanjerna, säger Cathrine Edholm, renhållningsingenjör på Återvinningen. Vi får mycket positiv återkoppling på den här extra servicen och många ringer redan i augusti och efterfrågar den, säger hon.


Det går även bra att lämna farligt avfall och elektronik, men de lite större sakerna i form av vitvaror och liknande ser vi gärna hamnar på rätt ställe från början.


- En del kommer och vill lämna till exempel frysar och kylskåp. Vi kan tyvärr inte ta emot sådana saker, eftersom det är freon i dem, säger Edholm.


Sly och grenar lämnas med fördel på Kraftvärmeverkets uppsamlingsplats, som är tillgänglig 07.00-19.00 på vardagar och 10.00-14.00 på lördagar. Det flisas sönder och blir till skön fjärrvärme.


Rötter och trädgårdsavfall som löv och mossa, lämnas däremot på Älands återvinningsanläggning, då detta inte går att återvinna i kraftvärmeverket.


Välkommen!

Klicka på bilden för att få upp den som pdf.

Klicka på bilden för att få upp den som pdf.