Höjd energiskatt på el från 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 höjs energiskatten på el med 1,6 öre per kWh exklusive moms.

Förändringen motsvarar cirka 320 kronor per år för en villaägare med en årlig elförbrukning på 20 000 kWh. För en lägenhetskund motsvarar skattehöjningen en ökad kostnad med cirka 50 kronor per år eftersom elförbrukningen normalt sett är lägre.

Energiskatten på el debiteras av Sveriges olika elnätföretag.

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2019

34,7 öre/kWh exklusive moms, vilket är normal skattesats för de flesta kunder i Sverige bland annat i Härnösand.

25,1 öre/kWh exklusive moms, för de områden i Norrlands inland med reducerad energiskatt.

Den nya höjda skattesatsen 34,7 öre/kWh (43,38 äre/kWh inkl moms) kommer att synas på dina fakturor efter 1 januari 2019.