Högt tempo i bygget av vindkraftverk två

Alla fem torndelar till vindkraftverket på Solumsklinten är monterade. Nu är det dags för lyft av maskinhus, nav och vingar.
Guidning sker klockan 11 och 13 varje dag som montaget pågår. Samling intill Gånsviksvägen vid infarten till Solumsklinten i höjd med Ridskolan, alltså inte uppe på Vårdkasen som tidigare varit aktuellt. Vi skjutsar intresserade upp mot klinten, därefter 400 meters promenad.

— Om det trilskades före jul så går det bättre nu säger en märkbart nöjd projektledare Pär Marklund. Under lördagen lyftes de två första torndelarna på plats och under söndagen resterande tre.

Allt har fungerat perfekt trots ymnigt snöfall under helgen.

— Svevia har arbetat bra med snö- och halkbekämpning och transporterna upp till Solumsklinten på den bitvis branta vägen har gått bra, säger Marklund.

Enligt väderprognosen ska det vara gynnsamt väder för montagearbetena de närmaste dagarna.

— Målet är att kunna montera maskinhus, drivlina och nav direkt i början av denna vecka och strax därefter alla tre vingarna, säger Marklund. Klaffar allt och flyter på så är verk nummer två klart denna vecka. Rimligtvis är det elproduktion igång inom några veckor då invändiga montagearbeten slutförts.

Guidade visningar kl 11 och 13 på Solumsklinten med start tisdag 24 januari. Samling intill Gånsviksvägen. Fordonstrafik förbjuden upp på Solumsklinten - vänligen respektera!