Hög tid söka sponsring för 2015

Vi sponsrar årligen en rad olika föreningar inom områden som idrott, kultur och evenemang. Den lokala förankringen är viktig, liksom en motprestation från den sponsrade föreningen. Sista dag att söka sponsring är fredag 31 oktober.

I vår sponsring framhålls särskilt sponsringsobjekt med tydlig fokus på förbättring av vår region och som visar potential för tillväxt. Vi stöttar inte ekonomiskt utan en intressant motprestation från den sponsrade föreningen. Vi är verksamma inom Härnösands Kommun. På samma sätt ska sponsringen vara riktad till förmån för detta område och boende där, gärna med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet.


Mer information

Läs mer om urvalet, om motprestation, kontaktuppgifter och allt annat du behöver veta på sidan Sponsring. Det är också där ansökan görs. Vi behöver den senast fredag 31 oktober för möjlighet till sponsring under 2015.

Tävlingar sommaren 2014 var ett arrangemang HEMAB stöttade. Foto: Gunnar Stattin

Tävlingar sommaren 2014 var ett arrangemang HEMAB stöttade. Foto: Gunnar Stattin