Högre resultat trots varm höst

Intäkter med koppling till andra delar av verksamheterna väger upp minskade intäkter för försäljning av värme. HEMAB kommer att överträffa budgeten.

Den varmaste hösten på flera årtionden medför minskade intäkter genom minskad värmeförsäljning samt lägre elproduktion i Kraftvärmeverket, men det milda vädret medför även minskade kostnader.


- Det milda vädret innebär att intäkterna från värmeförsäljningen beräknas minska från 109 till 104 miljoner kronor, det vill säga 5 miljoner kronor, säger Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme.


- Resultatpåverkan blir däremot betydligt mindre eftersom vi inte behöver köpa in så mycket trädbränslen som vi tänkt, säger Tärnvik.


HEMAB arbetar med noggrann ekonomiuppföljning under verksamhetsåret. Utgångspunkten är budgeten som sedan följs av fyra prognoser.


För hela HEMAB inräknat alla verksamheter pekar prognos 3 på att budgeten överträffas.


- Händer inget oförutsett, som en ny storm liknande Ivar, så kommer vi att leverera ett resultat som överträffar budgeten, säger Ingemar Forzelius VD på HEMAB. Prognos 3 som bygger på utfall i augusti samt innehåller kända händelser under resten av året indikerar ett årsresultat som är 2-3 miljoner kronor högre än budget på 16,2 miljoner.


De faktorer som i prognos 3 väger upp det minskade resultatbidraget från värme- och elförsäljning vid Kraftvärmeverket är högre intäkter från jordbehandling, lägre räntekostnader, utdelning från intressebolag, minskade elnätförluster, nya lagstadgade redovisningsprinciper (K3).


- Så trots den milda hösten känner vi oss nöjda och trygga i att vi kommer att klara vår ägares krav på avkastning och summera ett bra verksamhetsår ekonomiskt, avslutar Forzelius.