Hjälp oss stoppa stoppen - skydda ledningarna från fett med hjälp av Miljötratten

Fett i form av olja, grädde och liknande ska inte hällas ut i vasken. Fettet fastnar i ledningarna och gör att flödet försämras. I värsta fall kan det bli stopp såväl inom din fastighet som i ledningsnätet. Detta kan bland annat medföra källaröversvämningar, utsläpp av orenat spillvatten och frätning på ledningarna då fettet bryts ner. Därför tipsar vi på HEMAB nu om Miljötratten.

Miljötratten är en tratt som enkelt skruvas på en flaska med gängad topp. Tratten underlättar sedan att hälla i olika typer av matfett i flaskan och eftersom tratten är försedd med ett lock kan flaskan förvaras och fyllas på tills den är full.

 

Lämna flaskan på Kretsloppsparken eller Älands Återvinningsanläggning. Vi kommer kunna använda matfettet i framställningen av biogas när anläggningen står helt klar våren 2017.

 

Du kan hämta Miljötratten kostnadsfritt på Återvinningens kontor vid gamla miljöcentralen på Jaktstigen.

Miljötratten gör det enkelt att undvika stopp i avloppet.

Fett som stelnar i ledningar orsakar stopp som blir kostsamma att åtgärda. Bild: Eskilstuna Energi och miljö.

Fett i avloppen ställer till det även i Härnösand, vilket Tobias Sjöstrand, chef på affärsområde Vatten, vill ändra på.