HEMAB vill bygga tankstation för fordonsgas

Projektet ”Härnösand biogas” vars syfte är att bygga en småskalig produktionsenhet för fordonsgas fortskrider som planerat. Nu tar HEMAB även krafttag för att en etablering av en tankstation för fordonsgas blir verklighet.

- Hönan eller ägget, vad kom först, säger projektledare Pär Marklund smått retoriskt. Produktion av gas, efterfrågan från de som vill tanka samt själva macken, alla dessa förutsättningar måste vara uppfyllda innan marknaden kan etableras lokalt. Först då kan också miljönyttan maximeras.


I södra Sverige är gasfordon i form av privata bilar, taxi samt kollektivtrafik vanligt förekommande. Marknaden fungerar och är etablerad. Norr om Dalälven finns i princip ingenting.


- Den här problematiken är verklig och kännbar och för att dödläget ska brytas så att du och jag så småningom vågar köpa en gasbil måste någon eller några aktörer ta första klivet, säger Marklund. Offentliga aktörer blir viktiga för att efterfrågan ska komma igång ordentligt, produktionen ska vi på HEMAB ordna och förhoppningsvis även en tankstation.


Vid ett möte inom Biofuel Region i Umeå hösten 2013 var HEMAB med och planterade idén om ett gemensamt krafttag i Norrland för utveckling av fordonsgasmarknaden. Nu är ett projekt format och 11 mars går en ansökan om bidrag in till EU från Biofuel Region.


- 50 procent medfinansiering från EU ser ut att vara fullt rimligt, säger Marklund. Härnösand, Umeå, Piteå, Skellefteå är några av de städer som ansluter i projektet. Genom de investeringar som görs inom projektet så kommer man redan under 2015 att kunna märka avsevärda förbättringar rörande tillgänglighet på fordonsgas längs norrlandskusten norr om Sundsvall.


Via beslut i HEMABs styrelse garanteras medfinansiering i EU projektet för att ett tankställe för fordonsgas byggs i Härnösand, en investering på uppskattningsvis totalt 7-8 miljoner kronor.


- Vi välkomnar samarbete i någon form, säger Marklund. Men efter att ha diskuterat idén med lokala mackägare i rimliga geografiska lägen inser vi att vi behöver agera katalysator för denna process också. Det handlar trots allt om stora investeringar. Nu håller vi tummarna att ansökan beviljas.


Tidigare nyheter om projektet Härnösand biogas, vilket anknyter till innehållet i denna artikel om tankstation för fordonsgas:

100 miljoner till 12 biogasprojekt (2014-01-23)

Härnösand Biogas får 13 miljoner kronor av Energimyndigheten (2013-12-10)


Exempel på hur en tankstation för fordonsgas kan se ut.

Bilden visar vart alla tankställen i Sverige finns idag. Marknaden för fordonsgas i norra Sverige är liten. Biofuel Regions projekt BioGaC syftar till uppförande av tankställen för fordonsgas utmed E4 längs norrlandskusten.