HEMAB värd för VA-chefskonferens

19-20 oktober träffas chefer för norrländska vatten- och avloppsföretag i Härnösand för att diskutera framtidsfrågor.
13 olika VA-företag/ förvaltningar från Hälsingland i söder till Norrbotten i norr medverkar. Från HEMAB deltar bland annat VD, Ingemar Forzelius och affärsområdeschef Vatten, Jan Lundgren.

— Det känns stimulerande att stå som värd för den här konferensen, säger affärsområdeschef Jan Lundgren. Det är ett bra tillfälle att blicka framåt tillsammans med andra VA-företag som har motsvarande förutsättningar som vi har. Många av utmaningarna är dessutom snarlika bland oss norrländska aktörer.

Diskussionspunkter bland deltagarna är VA-föreskrifter samt utformning och tillämpning av dagvattentaxor. Man har även erfarenhetsutbyten kring så kallade LTA-system, det vill säga trycksatta avloppslösningar.

Träffen hålls i Härnösand, Lotsstugans konferensanläggning tisdag — onsdag 19-20 oktober.