HEMAB värd för Qraftsamling, för ökad mångfald och jämställdhet i energibranschen

Qraftsamling är ett återkommande, årslångt förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. När den tredje omgången av Qraftsamling kickar igång är HEMAB värd tillsammans med två andra energiföretag.

Det huvudsakliga syftet med programmet är att öka hela energibranschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt.

– Att Härnösand Energi & Miljö, tillsammans med Ellevio och Göteborg Energi, antar rollen som värdföretag visar på deras genuina engagemang för jämställdhet och mångfald, säger Anja Alemdar, chef för enheten Politik och kommunikation på Energiföretagen Sverige.

Mångfaldsfrågan lyfts fram

Qraftsamling verkar på tre nivåer; bransch, företag och individnivå. Genom att sprida uppnådda resultat och goda exempel stärker företagen inte bara det egna varumärket, utan hela branschens position. Företaget ökar även sin förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna och de enskilda deltagarna stärks i sin roll som förändringsledare.

– Mångfaldsfrågan är högt på agendan inom bolaget. Qraftsamling är ett mycket bra verktyg för att arbeta gemensamt för att nå resultat. Det är också en möjlighet att få inspiration och kunskap från andra inom branschen, säger Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB.

Nytt för i år är det omvända mentorskapet, där yngre medarbetare med utländsk bakgrund ska vara mentorer till deltagarna. Syftet är att dessa ska bidra med nya perspektiv och idéer som ifrågasätter normer och strukturer som tas för givna.