HEMAB utbildar blivande energiingenjörer

Kunskapen bland medarbetare på HEMAB nyttjas nu i ingenjörsutbildningen vid Mittuniversitetet. Vårt engagemang syns vid tre olika tillfällen under april.

Behovet av nyrekryteringar inom energibranschen i Sverige är stort och växande. 2009 tog HEMAB beslut att stötta MIUN med närmare 1 miljon kronor över en femårsperiod för att med ordentlig kraft snabbt nå ut till framtida studenter.  Nu tar vi ytterligare ett steg för att stötta utbildningen i Härnösand.
 
Engagemanget under april sker med två föreläsningar och en informationsdag på Kraftvärmeverket. Föreläsningarna, som kompletteras med verkliga övningar, berör bland annat budget, prognoser, årsbokslut, prismodeller, lönsamhetskalkyler i projekt och driftoptimering.
 
— Det tredje tillfället sker på Kraftvärmeverket där studenterna får gå runt på tre olika stationer; drift, underhåll och distribution. Där får de information från våra medarbetare och kan ställa frågor direkt till de, berättar Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme.

Olle Chorell är administrativ chef vid Mittuniversitetet.
— De insatser som HEMAB gör är väldigt nyttiga för utbildningen och för studenterna. Dels för att studenterna får inblick i den verklighet de kommer att möta efter examen, dels för att HEMABs satsning visar på engagemang och att utbildningen är efterfrågad i arbetslivet, säger han.
 
Engagemanget ligger helt i linje med företagets vision; "HEMAB bidrar aktivt ..//.. till att göra Härnösand attraktivt samt skapar förutsättningar för en positiv utveckling med inflyttning och nya företag i kommunen..."
 
För oss känns det helt rätt att dels få vara med och bidra till arbets- och utbildningstillfällen i Härnösand, dels att se till att trygga kompetensförsörjningen till våra egna verksamheter och branschen på några års sikt, säger Ingemar Forzelius VD på Härnösand Energi & Miljö AB.

 

Kontaktperson HEMAB

Marcus Tärnvik, 0611-55 75 40, marcus.tarnvik@hemab.se
 

Kontaktperson Mittuniversitetet

Olle Chorell, 0611-86014, olle.chorell@miun.se
 

Fakta:

HEMABs dagar: 2/4, 16/4 och 20/4
Utbildning: Energiingenjör 180 hp, Mittuniversitetet.