HEMAB uppmärksammar Världstoalettdagen

Den 19 november är det FN:s internationella Världstoalettdag, då globala sanitetsfrågor lyfts upp och diskuteras.

Temat på årets kampanj från FN är ”When nature calls”. Man beräknar att så många som 2,5 miljarder människor runt om i världen saknar tillgång till toalett vilket leder till stora föroreningar av både vatten och miljö. Detta är på många platser upphovet till stora sjukdomsutbrott med humanitära katastrofer som följd.

Världstoalettdagen ger oss tid för eftertanke kring våra toaletter i Sverige. Vi tar för givet att alltid ha rent vatten och tillgång till toaletter men avloppshanteringen ställer också stora krav på hur vi tar hand om avfallet för att skapa så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Här kan du med gott ”toalettvett” bidra!

  • ”Fulspola” inte!
    Endast kiss, bajs och toalettpapper ska spolas ned i toaletten. Annat material löses inte upp av vattnet och ställer därmed till problem, både i det egna avloppet men även vid avloppsreningsverket.

  • ”Fultorka” om du vill
    …men kasta inte det du torkat dig med i toaletten. Fultorka innebär att man använder något annat än toalettpapper, exempelvis hushållspapper eller våtservetter. Detta löses inte upp i vatten och ska därför inte spolas ned. En papperskorg på toaletten är ett bra tips!

Länkar

Läs mer om världstoalettdagen på www.worldtoiletday.org Länk till annan webbplats.