HEMAB tar nästa hållbarhetskliv och blir Miljönär

HEMAB och Härnösands Kretsloppspark uppfyller nu kraven och får stolt titulera sig Miljönärer. En Miljönär arbetar noggrant med att hushålla med resurser, återbruka saker samt förebygga uppkomst av onödigt avfall.

Att vara Miljönär är att bry sig om och att påverka samhällsutvecklingen. Det är även att vara ekonomisk och att arbeta hållbart genom resurshushållning och minskning av avfall.

- Tidigare har symbolvärdet av miljöhänsyn kanske varit viktigast för vissa aktörer, men numera finns det studier som tydligt visar ekonomisk lönsamhet i att vara klimat- och miljösmart och arbeta med exempelvis återanvändning och återbruk, säger Irene Hedlund affärsområdeschef Återvinning. Och allt fler företag känner av detta.

Ett uttryck som används flitigt är cirkulär ekonomi, vilket till stor del handlar om resurshushållning. Ordet ”ekonomi” visar att detta faktiskt är ett område inom vilket man både kan spara och tjäna pengar genom ”grön tillväxt” och nya affärsmodeller.

- Miljöargument är viktigt, men vill man få till stånd en beteendeförändring visar undersökningar att ekonomiska argument är mer verkningsfulla, säger Hedlund. Budskapet Miljönär-märkningen ger är därför att det lönar sig både miljömässigt och ekonomiskt att laga, låna och återanvända, och därigenom minska avfallet.

Hur ska en företagare göra för att bli Miljönär?

När en verksamhet har tilldelats märkningen får den tillgång till en digital och en fysisk dekal. Verksamhetens namn dyker upp på www.miljönär.se Länk till annan webbplats., vilket leder till att de uppmärksammas både nationellt och lokalt

- Ta kontakt med oss, vi har nämligen blivit ackrediterad att utföra bedömningar och tilldela märkningen Miljönär till företag som uppfyller fastställda krav, säger Hedlund. Och eftersom vi finns i Härnösand blir det synnerligen enkelt för lokala företag att haka på. Det är bara att lyfta luren och ringa oss eller promenera över till oss.

Kriterier för att bli Miljönär

Kraven som ska uppfyllas för att bli Miljönär är framarbetade av branschföreningen Avfall Sverige. Som företagare ska du ha som huvuduppgift i verksamheten att:

  • Laga
  • Låna
  • Återanvända

Ta första steget för att bli Miljönär

Kontakta oss direkt:

Irene Hedlund, affärsområdeschef Återvinning HEMAB, irene.hedlund@hemab.se, 076-796 72 99.

Bakgrund:

Alla verksamheter, företag, organisationer och andra vars huvudverksamhet är att få allmänheten att laga, låna och återanvända kan tilldelas märkningen. Det kan vara till exempel second hand och vintage butiker, skomakare, cykelreparatörer, cykelpooler, kretsloppsparker med flera.

Arbetet med att förebygga avfall är högt prioriterat. Målen på kort sikt är att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits, och att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin. Kommunerna är en viktig aktör som motorn i omställningen och garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering.

Vi står inför en potentiell råvaru- och resursbrist på flera områden. Utöver detta har vi en lagstiftning som säger att vi ska arbeta för ett mer hållbart samhälle och minskade mängder avfall. Dessutom finns det faktiskt pengar både att spara och tjäna på att förebygga avfall.

Att förebygga av avfall är det översta steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen. Det är viktigt att återvinna avfall på bästa sätt, men den största miljönyttan får vi av ett avfall som inte uppstår.

Att förebygga avfall innebär att man minskar mängden avfall och också minskar halten av farliga ämnen i avfallet. Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra konsumtionsmönster och förlänga produkternas användningstid – genom till exempel återanvändning – kan mängden avfall minskas.

Förebyggande av avfall får inte förväxlas med källsortering, eftersom sorteringen inte innebär att den totala mängden avfall minskar. Sorteringen leder till miljöförbättringar eftersom mer avfall kan materialåtervinnas, men det minskar inte mängden avfall som uppkommer.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion. Miljönär-vänlig är en ny märkning som man ska leta efter om man vill satsa på framtidens sparform – ekonomiskt och miljömässigt. Den vägleder till smarta, hållbara sätt att leva.

Det finns många goda idéer ute i samhället. Märkningen syftar till att uppmärksamma alla de som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet. Målet är att detta ska bidra till att öka kunskapen och intresset för frågan, att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. Målet är också att vi alla ska ta fler steg mot en bra beteendeförändring.