HEMABs styrelse utser Lena af Geijerstam Unger till ny VD

Det står nu klart att Lena af Geijerstam Unger efterträder Ingemar Forzelius som verkställande direktör för Härnösand Energi och Miljö AB.

– Det känns verkligen jätteroligt, säger Lena af Geijerstam Unger. HEMAB har ett väldigt gott rykte bland kommunmedborgarna och höga ambitioner med sin verksamhet vilket också betyder tuffa mål. Det ser jag fram emot att få vara en del av.


Gjorde praktik på HEMAB

Lena af Geijerstam Unger kommer närmast från en tjänst som säkerhet-, miljö- och kvalitetschef vid Mondi Dynäs i Väja, Kramfors. Tidigare har hon även arbetat på Länsstyrelsen som chef för prövning och tillsyn och som sakkunnig i miljöprövningsdelegationen. Hon har en utbildningsbakgrund som civilingenjör med samhällsbyggnadsinriktning och praktiken utfördes på just HEMAB.
– Ja man kan säga att cirkeln sluts i och med detta, säger Lena af Geijerstam Unger. 1995 gjorde jag min praktik på HEMAB inom affärsområde Vatten så jag har lite erfarenhet av bolaget sedan tidigare, även om det ligger en stund bakåt i tiden.


Ett lyssnande ledarskap

Lena af Geijerstam Unger tror på ett demokratiskt ledarskap och framhåller gärna vikten av att lyssna.
Jag är en lyssnande chef och har en coachande ledarstil, säger Lena. Jag är driven och ställer höga krav, även om jag tror att jag ställer de högsta på mig själv. Just lyssnandet är enligt mig jätteviktigt och en framgångsfaktor för att uppnå så bra resultat som möjligt.


Kommer springa till jobbet

Lena af Geijerstam Unger är 48 år, har två söner i åldrarna 19 och 16 varav den ene är utflugen medan den andre bor tillsammans med Lena och hennes make i en äldre gård i Dunderkläpp utanför Härnösand. På fritiden är det motion och ett aktivt liv som gäller.
– Jag tycker om att vistas ute i skog och mark och framförallt älskar jag att springa, säger Lena. På vintern är mina Icebugs mina käraste ägodelar och vem vet – i och med att jag nu byter arbetsplats kommer jag kanske till och med springa till kontoret på mornarna.


Lena af Geijerstam Unger kommer tillträda sin post som VD för HEMAB under våren 2017.

 

Pressinformation

Under dagen den 22 november kommer Lena af Geijerstam Unger besöka HEMABs olika verksamheter och träffa personal. Det finns möjlighet att närvara vid dessa träffar och ställa frågor.

 

För mer information:

Fredrik Olsson, kommunikatör 073-089 30 69

Andreas Einarsson, chef Kommunikation och externa relationer 070-657 75 26

 

För kommentar från styrelsen:

Lotta Visén, ordförande 072-216 10 86

Lena af Geijerstam Unger

Lena af Geijerstam Unger