HEMABs resultat 2011 — 12 miljoner kronor

Trots stormen Dagmar i slutet av året och en stor engångskostnad för turbinrevision vid Kraftvärmeverket gör HEMAB ett bra resultat.
HEMAB arbetar för målet att ge Härnösand länets lägsta priser och visar samtidigt upp ett bra resultat åter en gång.

— Med 7 procent avkastning på eget kapital och en soliditet på 23,1 procent klarar vi ägarens avkastningskrav, säger Ingemar Forzelius vd på HEMAB. Det var glädjande att höra revisorns yttrande vid senaste styrelsemötet att ledning, redovisning och interna kontroll fungerar mycket bra och att bolagets historik av goda resultat och gedigen ekonomi vittnar om ett välskött bolag.

Cirka 40 personer besökte HEMABs öppna årsstämma på kvällen 29 mars på Sambiblioteket i Härnösand. HEMABs auktoriserade revisor Bengt Söderström läste upp delar av revisionsberättelsen och årsstämman beviljade vd och styrelse ansvarsfrihet. Revisionen av bokslutet 2011 var Söderströms sista arbetsinsats som auktoriserad revisor i HEMAB innan pension, varvid han avtackades efter lång tid som HEMABs revisor.

Stämmans föreläsningsteman bestod av två utvecklingsprojekt på HEMAB. Projektledare Örjan Fahlén beskrev satsningen på en ny Miljöcentral med återbruk. Därefter tog projektledare Cathrine Edholm vid för att beskriva utredningen om framtida matavfallsinsamling i Härnösand.

Ägarens avkastningskrav:


HEMAB ägs till 100 procent av Härnösands kommun
Avkastningskraven på bolaget framgår av ägardirektivet
Resultat: Minst 6 procent på eget kapital
Soliditet: Minst 20 procent

Läs vårt magasin OM HEMAB med årsredovisning genom att klicka här

Vd Ingemar Forzelius berättar om verksamhetsåret 2011 som varit händelserikt. Foto: Pawel Maronski

Örjan Fahlén, HEMABs projektledare för nya Miljöcentralen med återbruk presenterade nuläget i projektet vars mål är att en ny anläggning ska vara klar hösten 2012. Foto: Pawel Maronski.

Cathrine Edholm, HEMABs projektledare för införande av insamlingssystem för matavfall informerade om vilket skede projektet nu befinner sig. På bilden presenteras olika tänkbara sorters kärl och påsar. Införande i Härnösand sannolikt 2013 eller 2014. Foto: Pawel Maronski.

Cirka 40 personer besökte HEMABs årsstämma 2012 i Olof Högbergssalen på Sambiblioteket i Härnösand. Foto: Pawel Maronski.

Fikapaus mellan årsstämma och föreläsningsteman på Café Samba. Foto: Pawel Maronski.

Charlotte Edholm och Malin Eriksson framförde visor under pausen. Foto: Pawel Maronski.

Kommunens ägarrepresentant Göran Norlander (till vänster) avtackade bolagets auktoriserade revisor Bengt Söderström (till höger) efter en 17 år lång och trogen tjänst i revisionssammanhang. Foto: Pawel Maronski.