HEMAB sprider kunskap om biogasen och dess fördelar

Idag träffas politiker och tjänstemän från Västernorrlands kommuner hos HEMAB för att lära sig mer om biogas. Det är Y-renhållare som är arrangörer och vi står värd för att sprida vår kunskap kring att tillverka biogas av matavfall.

De cirka 30 eltagarna kommer under dagen få veta mer om hur vi på HEMAB sluter det lokala kretsloppet och hur vi tillsammans kan hitta lösningar som är bra för människa och miljö.

- Vi vill höja medvetandenivån och visa vad vi i Härnösand och på HEMAB gör med matavfallet som samlas in, säger Peter Häggström, Miljö- och utredningsingenjör på HEMAB och tillika samordnare för Y-renhållare.

Obligatorisk insamling skapar incitament till samtal

Snart är det obligatoriskt för alla kommuner att samla in matavfall. Härnösand och HEMAB ligger i framkant med såväl insamling som hantering och ser det därför som självklart att styra in samtalet på vilka lösningar som är möjliga i länet.

- Vi vill sätta fokus på frågan och få igång en diskussion kring hur vi tillsammans kan hitta lösningar på hantering och avsättning av de produkter som vi framställer av matavfallet, nämligen biogas och biogödsel, säger Peter Häggström.

Fortsatta satsningar på biogas

För att möta upp det i framtiden ökande behovet av hantering av matavfall hoppas HEMAB på att framöver kunna ta emot ännu mer matavfall i sin anläggning. I oktober fattar HEMABs styrelse beslut om huruvida en utbyggnad är aktuell eller inte.

- Att framställa biogas av matavfallet, och på så sätt sluta det lokala kretsloppet, är ett av de absolut bästa sätten att ta tillvara på den resurs som matavfallet faktiskt kan vara. Genom rötningen får vi ut två helt nya produkter ur matavfallet, som kommer människor till nytta och som är bra för miljön, konstaterar Peter Häggström.