HEMAB sponsrar byggandet av boulebana och fikaplats i Hälledal

SPF har fått pengar från både från bland annat HEMAB, vindkraftpengar och från andra initiativ för att kunna anlägga en boulebana och fikaplats i Hälledal.

Att sponsra byggandet av boulebanan är en del av HEMAB pågående arbete med att utveckla Härnösandsområdet för att bidra till att skapa innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand.

Bygget är äntligen färdigt, det ideella arbetet började för säkert 10 år sedan och det fanns länge ett starkt intresse lokalt att bygga en boulebana, säger Rolf Skoglund, boende i Hälledal. Det byggdes ett par banor för länge sedan men det har funnits ett väldigt stort intresse och de gamla banorna räckte inte till.

Rolf är tacksam för all sponsring men menar att det framför allt är de ideella krafterna inom orten som har drivit frågan.

Utan sponsring hade det blivit svårt, men utan allt ideellt arbete med att bygga och underhålla banan och fikaplatsen hade det blivit omöjligt, säger Skoglund. Jag är tacksam för alla som har hjälpt till med att göra banan till verklighet.

Boulebanan i Hälledal

Boulebanan

Fikaplatsen

Fikaplatsen