HEMABs nya intäktsram för elnät är 388 miljoner

Nu har Energimarknadsinspektionen (EI) fattat beslut om hur stora HEMABs intäkter för elnät maximalt får vara de kommande fyra åren.

388 miljoner kronor, så mycket pengar får HEMAB totalt debitera de Härnösandsbor och företag som är elnätkunder under fyraårsperioden 2016-2019. Beloppet kallas för intäktsram.


- Vi är nöjda med Energimarknadsinspektionens beslut, säger Per Mellberg affärsområdeschef elnät. Det ger oss nödvändigt utrymme att bedriva vår verksamhet.


Energimarknadsinspektionen beslutade om en intäktsram för HEMAB i linje med bolagets ansökan. Många elnätföretag har fått avdrag på sin sökta intäktsram.


HEMABs arbete med att hålla låga priser har bidragit till att Härnösand hamnat i detta gynnsamma läge.


- Intäktsramen ger oss tillstånd att ta ut 97 miljoner kronor per år, vilket överstiger det belopp vi behöver ta ut för att klara verksamheten, säger Mellberg. Vi behöver ungefär 70 miljoner kronor per år i nuläget för att klara drift, underhåll, investeringar samt avkastningskrav.


Elnätverksamheten är ett naturligt monopol. Som tillståndsmyndighet reglerar Energimarknadsinspektionen genom beslut hur stora intäkter elnätföretagen har rätt att ta ut av sina kunder. De avgifter som tas ut ska enligt ellagen vara skäliga, vilket prövas av EI.


- Det bidrar med trygghet i verksamheten att ha en intäktsram med marginal, säger Mellberg. Vi har utrymme att göra investeringar och bedriva underhåll för att fortsätta förbättra leveranssäkerheten samtidigt som vi har en marginal för oförutsedda händelser och eventuella nya stora elanslutningar.


Skäligheten i avgiftsuttaget har tidigare prövats i efterhand och via en modell som bygger på ett fiktivt elnät. Nu görs prövningen utifrån verkligt elnät och i förhand varpå varje elnätföretag får ansöka om en intäktsram. Det är denna intäktsram som nu HEMAB fått meddelande om.