HEMAB skolsamverkar tillsammans med Technichus

Nu tar vi nästa steg i vårt program för skolsamverkan och inleder ytterligare ett kommunalt samarbete.

Hittills i år har drygt 1600 barn från förskoleklass till sjätte klass kommit i kontakt med våra verksamheter genom vårt program för skolsamverkan. Målet är att samtliga skolelever i Härnösands kommun ska göra ett årligt studiebesök i våra anläggningar under låg- och mellanstadieperioden.

Nu utvecklar vi detta i ett samarbete med kommunägda Technichus.

Vi är glada över att ha fått med Technichus som en partner i vårt arbete med att utbilda framtidens medarbetare, säger Andreas Einarsson. Vi vill med vår skolsamverkan väcka intresse för miljö och teknik hos barnen och vi kommer kunna utveckla detta ytterligare med en partner som Technichus som har stor erfarenhet av pedagogisk verksamhet.

Det känns både roligt och utmanande, säger Marcus Claesson, vd på Technichus. Denna samverkan handlar om att stärka elevernas intresse för teknik, energi och miljöfrågor, vilket samstämmer med vad vi arbetar med enligt våra direktiv. HEMAB har byggt en tydlig skolsamverkan med fokus på likvärdighet, och vi ser fram emot att utveckla praktiska moment kopplat till anläggningsbesöken för att stärka elevernas upplevelser, förståelse och kunskapsinhämtning.

Alternativa lärmiljöer stimulerar

HEMAB inledde projektet under läsåret 2018 och det första året genomfördes 49 studiebesök med totalt 1225 elever. 2019 har detta vuxit ytterligare och målbilden inför 2020 är att 100% av skolklasserna ska delta i satsningen.

Det här konceptet är Sverige-unikt och något vi är mycket stolta över, säger Andreas Einarsson. Vi har haft ett gott samarbete med de kommunala och fristående skolorna i Härnösand och de lärare och skolledare som varit involverade i detta har visat på ett stort engagemang och varit mycket positiva till det här initiativet. Det vill vi fortsätta ta vara på och utveckla.

Vi på Technichus tror på att erbjuda varierande och ändamålsenliga lärmiljöer och HEMABs anläggningar är bra plattformar till lärande om allt från energi till återvinning och miljö, säger Marcus Claesson. Det här är stora, viktiga samhällsfrågor som dessutom intresserar barnen vilket gör oss taggade på att utveckla detta till något ännu bättre.

Tidsplanen är att Technichus fullt ut ansvarar för det pedagogiska arbetet under våren. Fram till dess kommer arbete ske med utbildningsmaterial och kunskapsöverföring mellan bolagen. De studiebesök som redan är inplanerade kommer genomföras enligt plan i HEMABs regi.

Marcus Claesson och Andreas Einarsson skakar hand.

Marcus Claesson, Technichus och Andreas Einarsson, HEMAB.